Zarząd Koła PSD w Złotoryi

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zarząd Koła Diabetyków w Złotoryi

 • Monika Kaczmarek - Prezes
 • Monika Smoszna Król - Wiceprezes
 • Elżbieta Mac - Wiceprezes
 • Barbara Dudek - Skarbnik
 • Małgorzata Łakoma - Sekretarz
 • Irena Chabior - Członek
 • Maria Lipińska - Członek
 • Anna Fudali - Członek
 • Iwona Skowron - członek

Osoby upoważnione przez Zarząd Główny w Warszawie do reprezentowania Stowarzyszenia we wszelkich sprawach na podstawie §39 ust. 3 pkt.1 w związku z §71 ust. 2 Statutu Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków:

 • Monika Kaczmarek - Prezes
 • Barbara Dudek - Skarbnik
 • Monika Smoszna Król - Wiceprezes
 • Elżbieta Mac - Wiceprezes

Komisja Rewizyjna Koła Diabetyków w Złotoryi

 • Magdalena Pieciukonis - przewodnicząca
 • Jadwiga Kucharska - członek
 • Regina Lis - członek

Artykuły

25 lipca 2018

Klauzula informacyjna

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – Koło w Złotoryi, pl. Lotników Polskich 3a/1, 59-5000 Złotoryja. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi, w tym realizacji swoich praw, prosimy kontaktować się na adres e-mail: diabetycy.zlotoryja@wp.pl  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych w celach kontaktowych w związku z udzieleniem odpowiedzi na przesłaną przez Panią/Pana wiadomość poprzez zamieszczony na stronie formularz kontaktowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), czyli w ramach uzasadnionego interesu administratora danych, którym jest działanie strony internetowej Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. W wyżej wskazanych celach przetwarzamy następujące dane: imię i nazwisko oraz adres email. Inne dane niż wskazane powyżej nie będą przetwarzane przez Administratora. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom. Dane przetwarzane będą przez okres udzielania odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani organizacji międzynarodowej. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania. Administrator informuje, że nie przetwarza Pani/Pana danych w sposób, który prowadzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

14 września 2016

O danych osobowych

Klauzula informacyjna
dla członków, pracowników i wolontariuszy
Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków

Zarządu Głównego
oraz jego terenowych jednostek organizacyjnych

 

Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Zarząd Główny z siedzibą w Warszawie, ul. Wiosny Ludów 71, 02-495 Warszawa oraz jego Oddział/Koło terenowe, do którego Państwo się zapisali (zwane dalej łącznie „Stowarzyszeniem”).
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia oraz w celu przesyłania Pani/Panu informacji o działaniach Stowarzyszenia.
 3. Pani/Pana dane nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 4. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów.